Lisanssız üretim başvuruları durduruldu

Lisanssız üretim başvuruları durduruldu

Lisanssız üretim başvuruları durduruldu

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine eklenen geçici bir madde ile 1 Ağustos 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihi arasında şebeke işletmecilerine yeni tesisler için yapılacak başvurular durduruldu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan değişikliğin gerekçesini kapasite duyurulma yönteminde yapılacak değişiklik ile elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülebilmesi oluşturdu.

İlgili madde şu şekilde oldu;

Elektronik başvuru ve kapasitelerin ilanı öncesinde yapılacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dokuzuncu ve yirminci fıkraları kapsamında duyurulacak kapasitelerin tespiti ve ilanı ile 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülmesini teminen, 1/8/2023 tarihinden 30/9/2023 tarihine kadar ilgili şebeke işletmecilerince yeni lisanssız üretim başvurusu alınmaz. Bu süre içerisinde yapılacak komisyon toplantılarında, 31/7/ 2023’e kadar yapılan başvuruların bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütülür.

TEİAŞ kapasiteleri aylık olarak açıklayacak

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ayrıca düzenlemenin “Bağlantı Esasları” başlıklı 7’inci maddesine eklenen 19 ve 20 sayılı fıkralar ile TEİAŞ’a her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri EPDK tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın ilk on beş günü içerisinde kendi internet sayfasında duyurma yükümlülüğü getirildi. 

Bununla birlikte Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler de, TEİAŞ tarafından yapılacak duyurulara müteakip olarak bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri her ayın yirmi beşinci gününe kadar kendi internet sayfalarında duyurmakla yükümlü olacaklar.

Yönetmeliğe eklenen ilgili fıkralar şu şekilde oldu

Bağlantı esasları

MADDE 7

(19) TEİAŞ her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın ilk on beş günü içerisinde kendi internet sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

(20) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ilgili dağıtım bölgesinde, lisanslı üretim kapsamında olanlar dahil olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde verilen bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak on dokuzuncu fıkra kapsamında TEİAŞ tarafından yapılan duyuruyu müteakip, her ayın yirmi beşinci gününe kadar kendi internet sayfalarında duyurmakla yükümlüdür.

 

 

Bloglar